வெள்ளி, 2 ஏப்ரல், 2010

காசில்லாத முதியவளின் நெடுந்தொலைவுப் பயணம்
ஏதுமறியாத குழந்தையின் பசியை விடவும் கொடுமையானது.

கருத்துகள் இல்லை: