புதன், 30 ஜனவரி, 2008

related blogs

http://www.blogger.com/profile/05259701506033911114 this blogh is intersting

http://rvchandrasekar.blogspot.com/ is running a blog cal;led neythal
http://www.blogger.com/profile/05259701506033911114
this also looks interesting
http://rvchandrasekar.blogspot.com/ he is running a blog called neythal.

செவ்வாய், 8 ஜனவரி, 2008

நெய்தல் வெளிவருகிறது

பொங்கல் முடிந்த அடுத்த வாரம் நெய்தல் வெளிவருகிறது. உங்கள் ஆதரவு என்றும் தேவை.
படைப்பாளிகளை அறிமுகப்படுத்துங்கள்.
இதழை நண்பர்களிடம் படிக்கக்கொடுங்கள்.

முதல் இதழில்

விக்ரமாதித்யன்
சங்கர ராமசுப்ரமனியன்
குகை மா புகழேந்தி
கலாப்ரியா
புன்னகை அம்சப்ரியா
டாக்ட‌ர் பிர‌பாக‌ர்

ம‌ற்றும் உங்க‌ள் நேச‌த்துக்குரிய‌ புதிய‌ ந‌ண்ப‌ர்க‌ளின் ப‌டைப்புக‌ளுட‌ன் எளிமையாய் எழுகிற‌து நெய்த‌ல்.

இவ‌ண்

தொகுப்பாள‌ர்க‌ள்
நெய்த‌ல்