புதன், 31 மார்ச், 2010

சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டாய்;
என்றாலும் -
சொல்லியிருந்தால்
ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாயென்று
தேற்றிக்கொள்ள
சொல்லாமல் வைத்திருக்கிறேன்;
என் காதலை.

கருத்துகள் இல்லை: