புதன், 14 ஏப்ரல், 2010

நீ வருகிறாயோ…
இல்லையோ….
எல்லாப் பயணங்களிலும்
உன் ஞாபகங்கள்
வழித்துணையாய்
வந்து செல்கின்றன.

கருத்துகள் இல்லை: