திங்கள், 5 ஏப்ரல், 2010

உலக ஆராய்ச்சியாளர்களே!
பரிசோதனைக்காக
ரத்த நாளங்கள் தேடப்படும்
பச்சிளம் குழந்தையின் வலியை நான் வாங்கிக்கொள்ள
ஒரு வழியை கண்டுபிடியுங்களேன்?

கருத்துகள் இல்லை: