செவ்வாய், 14 டிசம்பர், 2010

தீராத கேள்விகளின் ஒளி


மழழை பேசும் குழந்தைகளிடம்
கேள்விகள் தீரும் போது
இந்த உலகின் ஒளி
இறந்து போயிருக்கும்

கருத்துகள் இல்லை: