திங்கள், 29 டிசம்பர், 2008

குற்றம் பார்த்தல்


எதேச்சையாய்
அந்தக் கொலைவாள்
என் கைக்கு கிடைத்தது.

அதன்
கூர்மை…
பளபளப்பு…
கொடுவசீகரம்…
யாவும் பிரமிப்பூட்டின.


மேலும்-
கொஞ்சம் பயமும் கூட;
என் மீது பாய்ந்து விட்டால்…?எடுத்துச் சுழற்ற ஆரம்பித்தேன்.
எளிதாகத்தான் இருந்தது.


ஒன்று…
இரண்டு…
நூறு…
ஆயிரம்…
நண்பர்கள்…
எதிரிகள்…
யாரெனவும் தெரியாதவர்கள்…

எதிர்ப்பட்ட தலைகள்
யாவும் வீழ்ந்தன.


கைப்பிடியைத் தளர்த்தாத வரை
வாளின் கூர்முனை
என் தலைக்கு திரும்பாது.

கருத்துகள் இல்லை: