ஞாயிறு, 7 டிசம்பர், 2008

தவம்

உன் பாதம் பட்ட பூமி தொட
பூக்கள் விழும்.

கருத்துகள் இல்லை: