வெள்ளி, 31 அக்டோபர், 2008

நிலா பார்த்தல்

நகரத்து மொட்டை மாடிகளில்
நிலா பார்த்தல்
சுகமானது;
வானூர்தி வராத நேரங்களில்.

கருத்துகள் இல்லை: