புதன், 22 அக்டோபர், 2008

ஒற்று

உன் தப்படி நிழல்
மறைய - என்
பேனாவிற்குப் பிள்ளைவாதம்

- புலியூர் முருகேசன்

தொலைதூர வளைவில்
உன் வருகை ;
தாள் தேடும் பேனா

இது நான்

கருத்துகள் இல்லை: