வெள்ளி, 31 அக்டோபர், 2008

மழைக்குப் பெயரும்...............
சேர்ந்தாற் போல

நாலைந்து நாட்கள்

விடாது பெய்தால்

மக்களிடம்

மழைக்குப் பெயரும் சனியன்


கருத்துகள் இல்லை: