வெள்ளி, 31 அக்டோபர், 2008

குருட்டுச்சுகம்

பேருந்தின்
நெரிசலால் உந்தப்பட்டு
முதுகிலுரசி நிற்கும் பெண்_
தன் நெஞ்சோடணைத்திருக்கும்
கைப்பையைத்
திரும்பிப் பார்க்காத வரை -
பாகங்கள் பற்றிய கற்பனைகளில் ,
குருட்டுச்சுகத்தோடு
தொடரும் பயணம்

கருத்துகள் இல்லை: