புதன், 14 மே, 2008

மழைக்குப் பெயர்

நாலைந்து நாட்கள்
விடாது பெய்தால்
மக்களிடம் மழைக்குப் பெயர்
சனியன்

கருத்துகள் இல்லை: