வெள்ளி, 8 ஏப்ரல், 2011

அன்னா ஹசாரேவின் உண்ணாவிரத ஒப்பேற்றல்களை கண்டிக்கிறேன்

உங்கள் காலம் முடிந்து விட்டது காந்தியவாதிகளே!. நாட்டு மக்களுக்கான முதல் படுகுழியை வெட்டியவர்களே நீங்கள்தான். மக்களை மாயக்கவர்ச்சிக்கு இரையாக்கும் அன்னா ஹசாரேவின் உண்ணாவிரத ஒப்பேற்றல்களை கண்டிக்கிறேன். உண்மையின் சுவையை அறியவிடாமல் தடுப்பவர்களை மக்கள் கண்டு கொள்வார்களாக.

கருத்துகள் இல்லை: