திங்கள், 16 நவம்பர், 2009

அதிசயம் ஆனால் உண்மை.


அறை நுற்றாண்டு கால போராட்டத்தினால் சாதிக்க முடியாததை கலைன்ஞர் நான்கே நாட்களில் சாதித்து விட்டார்
இடம் திருவரங்கம் திருச்சி

கருத்துகள் இல்லை: