திங்கள், 16 நவம்பர், 2009

செம்பனார்கோயில்

செம்பனார்கோயில் நண்பர் முத்தேஜிலனின் சொந்த ஊர். அங்கே போய் இருந்த போது எடுத்த சில படங்கள் இங்கே
அங்கிருந்து திருச்சி வரும் வழியில் தஞ்சை கோவிலின் காட்சி ஒன்றும்

கருத்துகள் இல்லை: