ஞாயிறு, 1 ஜூலை, 2007

A rememberance

கிட்டி விளையாடும் ஊர் பையன்கள் கிரிக்கெட் விளையாட போனதிலிருந்து படித்துறைக்கு குளிக்க வறுவதை குமரி ப் பெண்கலும் நிறுத்தி விட்டார்கள்

கருத்துகள் இல்லை: