புதன், 4 ஜூலை, 2007

கைக்குட்டைகள்்

கைக்குட்டைகள்் கண்ணீரை மட்டும் தான் துடைக்கும்; கவலைகலையுமா துடைக்கும்?

கருத்துகள் இல்லை: