திங்கள், 12 மார்ச், 2012

நீ நதி

நீ நதி!!!
என் வாழ்வின் கரைகள் எங்கும்
வாச மலர்களை
மலர்த்திப் போகிறாய்
ஜோதி. 

கருத்துகள் இல்லை: