திங்கள், 21 மார்ச், 2011

சின்னத் தாய்கள்


இடுப்பில் சுமந்திருக்கும்

சிறிய குழந்தையின்

கணம் தாளாமல் தடுமாறினாலும்

பெரிய குழந்தைகள்

தமது குறும்-தாய்மையை

விட்டுவிடுவதில்லை.

4 கருத்துகள்: