திங்கள், 21 மார்ச், 2011


குழந்தைகளுக்கு
சொல்லிக் கொடுக்காதீர்கள்;
குழந்தைகளிடம்
கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை: