வியாழன், 14 ஜூன், 2007

To start with a poem

நிறைகுடங்களே நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
நீர் ஊற்றப்படும் முன்பு நீங்களும் வெறுங்குட‌ங்கள் தான்.

கருத்துகள் இல்லை: