திங்கள், 1 அக்டோபர், 2012

நூறாயிரமாண்டுகள் அமைதிவயதுகளைக் கடந்த
முதிர்மரங்களை உடைய
சிற்றூர்களின்
 நூறாயிரமாண்டுகள் அமைதியைக் கிழித்துக் கொண்டு
 நீண்டோடுகிறது-
புறவழி நெடுஞ்சாலை

ஒற்றைப் பாவடை


குளிக்கையில் கட்டியிருந்த 
ஒற்றைப் பாவடையும் 
நழுவி விழுந்து விட
பேரச்சத்தோடு குனியும் பேரிளம் பெண்ணை
எந்த உணர்வுமற்று 
கடந்து போகிறது -
நெடுவழிப் பேருந்தும் 
அதன் சில ஜோடிக் கண்களும்